Καθαρά Δευτέρα

Την Καθαρά Δευτέρα το κατάστημα
θα παραμείνει κλειστό