ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DELIVERY
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 6.00MM-12.00ΠM ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1.00MM-12.00ΠM