ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DELIVERY
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 5.00MM-12.00ΠM ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1.00MM-12.00ΠM